Akiff's Blog

A M I N U R A K I F F

POSING DI HOSPITAL METRO SG PETANI October 28, 2010

Filed under: 3 Tahun — akiff @ 11:55 am

Advertisements
 

22 Syawal 1431 October 1, 2010

Filed under: 3 Tahun — akiff @ 10:29 am

!@#$%^&*() PUASA SUNAT?