Akiff's Blog

A M I N U R A K I F F

Pembianaan Ayat dari AKIFF March 28, 2009

Filed under: 2 Tahun — akiff @ 6:45 am

Baru mula membina ayat2.

Advertisements